O medijima i tehnologiji

24. novembar 2022.

Atmosfera sa skupa „O medijima i tehnologiji“ u organizaciji Fondacije za otvoreno društvo.

U panel diskusijama su učestvovali: Vesna Čarknajev, PC Press, Petar Gredelj, Benchmark, Damir Jelisavčić, Prosvetni Pregled, prof. dr Divna Vuksanović, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti; prof. dr Tatjana Ćitić, RTS, Aleksandar Ašković, YouTube ekspert, Jasmina Koprivica, Euronews Srbija, prof. dr Dalibor Petrović, sociolog.

Skup je moderirala dr Tamara Vučenović, urednica, Radio Beograd 2.