75 godina Grafičkog kolektiva

Od svog osnivanja 1949. godine, zajedno sa galerijom, bio je i danas je, jedan od vodećih umetničkih centara u Srbiji (i ex-Jugoslaviji). Kroz istoriju ove galerije može se pratiti razvoj grafike u drugoj polovini 20. veka u nacionalnim i internacionalnim okvirima. Promovisanjem grafike, grafičkog dizajna i drugih oblika vizuelnih umetnosti, GK deluje kao medijator u kritičkoj recepciji značajnih fenomena u savremenoj umetničkoj praksi.

Profesionalni ugled GK je zasnovan na raznovrsnom programu, visokim kriterijumima, tradiciji i entuzijazmu; otvoren je za nove pojave, pravce, eksperimente.

Ko su osnivači Grafičkog kolektiva?

Poznati i afirmisani umetnici prve generacije grafičara beogradske Akademije likovnih umetnosti: Boško Karanović, Mirjana Mihać, Dragoslav Stojanović Sip, Dragoljub Kažić i Mile Petrović.

Aktivnosti Grafičkog kolektiva

Priređuje više od 20 izložbi godišnje domaćih i stranih umetnika (iz Engleske, Japana, Poljske, Kanade, Švedske; Dali, Chagall, Vasarely, Motherwell, Erro, Fuchs, Anderle, Brunovsky, Lawrence W, Toshio Joshizumi, Kalaj…). Prvi hepening u Beogradu, 60-tih godina, odigrao se u ovoj galeriji. Kolekcija GK ima oko 5000 grafika; publikuju se katalozi, grafičke mape, monografije.

Galerija Grafički kolektiv

Dragoslava Jovanovića 11
11000 Beograd

Radno vreme
Radnim danima 12 – 19 h
Subotom 12 – 15 h

E-mail:
graficki@eunet.rs
info@grafickikolektiv.org

Telefon: +381 11 328 59 23
Telefon / faks: +381 11 262 77 85

Uprava Grafičkog kolektiva

Upravni odbor izabran na Skupštini Grafičkog kolektiva jula 2023: Jelena Jocić – predsednica, Vladimir Milanović, Vladislav Ivanović, Zoran Naskovski i Ljiljana Ćinkul.

Ljiljana Ćinkul , istoričar umetnosti i likovni kritičar (umetnički direktor, urednik, kustos). Diplomirala na Filozofskom fakultetu, istoriju umetnosti, 1976. Od 1977. objavljuje likovnu kritiku, predgovore, intervjue i druge tekstove iz oblasti likovne umetnosti. Sarađivala u časopisima Gradina, Umetnost, Književna reč; od 1986. stalni je saradnik Trećeg programa Radio-Beograda, a od 1993. do 1997. i od 2005. likovni kritičar lista Politika. Urednik je programa u Grafičkom kolektivu od 1981. gde je realizovala samostalne, grupne i monografske izložbe domaćih i stranih autora; urednik izdavačke delatnosti Grafičkog kolektiva-grafičke mape, časopis Krug, male monografije grafičara.

Član umetničkih saveta i žirija – Oktobarski salon, Umetnički savet ULUPUDS-a, Savet Majske izložbe ULUPUDS-a, Savet Zlatnog pera; Predsednik Fonda mladih ULUS-a i ULUPUDS-a, žiri za dodelu nagrade na 2. Bijenalu grafike Beograd 92; član Žirija za specijalnu nagradu za životni doprinos umetnosti grafike na 3, 4 i 5. bijenalu grafike Beograd 94, 96, 98; žiri za dodelu nagrade Politike iz Fonda Vladislav Ribnikar za 1993, 1996, 2005; predsednik žirija za dodelu Politikine nagrade iz Fonda Vladislav Ribnikar za 1994; član (predsednik) žirija za dodelu nagrade “Lazar Trifunović” za najbolju likovnu kritiku objavljenu tokom 1995. i predsednik Upravnog odbora za nagradu Lazar Trifunović 1997/1998; član žirija za izbor “Od aprila do aprila” (najboljih izložbi, galerija i autora) u 1995-1996, 1996-1997; član žirija za nagrade na Oktobarskom salonu 1997; član Odbora za nagradu Mića Popović 1997/1998; član žirija za nagrade na Oktobarskom salonu, Pančevo, 1998. Član žirija 10.bijenala vizuelnih umetnosti Ukrštanja, Pančevo, 30/31. maj 2002. Član Selekcione komisije na 43. Oktobarskom salonu, 2002. Član Komisije za finansiranje likovnih kolonija pri Ministarstvu kulture Srbije, 2002, 2003. i 2004. Član selekcionog žirija na pančevačkom Salonu, novembar 2002. Član žirija 1st Interbalkan Forum of Contemporary Miniature Art 2002, 6.decembar 2002, Thessaloniki. Član žirija za nagradu Maxima Galerije Savremene umetnosti, Pančevo, februar 2003. Član selekcione komisije i Žirija za nagrade na II Miedzynarodowy Konkurs Rysunku, Wroclaw, Poland, juli 2003. Član žirija na Prolećnoj izložbi ULUS-a 2005.

Član: ULUPUDS-a, sekcije istoričara umetnosti i likovnih kritičara, Društva istoričara umetnosti Srbije, AICA – International associtaion of art critics –(Udruženja likovnih kritičara Srbije).

Nagrade: Nagrada ULUPUDS-a za stvaralačke rezultate u 1985, 1993, 1996. i 2002; nagrada za doprinos grafici na 2. Bijenalu grafike, Beograd ’92; nagrada za likovnu kritiku Lazar Trifunović, Beograd, 1994.

Nagrade

Veliki pečat (ustanovljena 1963)
Prvo nacionalno priznanje za grafiku

Pogledajte spisak dobitnika

Mali pečat (ustanovljena 1991)
Za grafiku malog formata

Pogledajte spisak dobitnika

Grifon (ustanovljena 1996)
Nagrada za najbolji grafički dizajn
(u saradnji sa Quadra Graphics)

Pogledajte spisak dobitnika