Slobodan Mašić – Etika i estetika komunikacije

19. februar – 15. mart 2024.

U ponedeljak, 19. februara u 18h otvorena je izložba Slobodana Mašića, koja svojim naslovom Etika i estetika komunikacije ukazuje na suštinu stvaralačkog diskursa ovog umetnika.

 

Povod. Ove godine Grafički kolektiv slavi svoj 75. rođendan, a delom programske koncepcije fokusira stvaralačke ličnosti i pojave koje su svojim delovanjem postali markeri vremena. Mašić predstavlja jednog od korifeja u oblasti grafičkog dizajna u Srbiji u drugoj polovinu 20. veka. Fenomen Mašić u svojoj pionirskoj misiji i u razičitim kreativnim formama obeležio je i život Grafičkog kolektiva.

Etabliran u kulturnim tokovima ove scene, Mašićeva vitalna ličnost je srećan spoj personalne energije i stvaralačke vizije, kreativnosti i kontinuiteta. U recepciji autorskog dela pratimo različite ali i bliske oblasti: od plakata iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina do prvog nezavisnog izdavača knjiga (Studio Structura i Edicija Nova), od oblikovanja vizuelnog znaka beogradskog FEST-a do grafičke identifikacije plakata i kataloga pozorišnog festivala BITEF….Ovo je samo kratak uvid u delovanje ovog Čoveka-Institucije koji svojom hrabrošću i autonomijom postaje uzor. Svakako, neizostvani deo ovog kreativnog tima bila i Saveta Mašić.

 

 

 

Manifestacija KONTAKT čiji su inicijatori bili pored Mašića, Bogdan Krišić i Miloš Ćirić, ustanovljena 1971; danas je među pionorskim poduhvatima sa idejom mapiranja dometa grafičkog dizajna u jugoslovenskom kulturnom prostoru. KONTAKT je tokom svojih šest izdanja (do 1976) predstavljao promotivnu platformu koja animira i predstavlja značajne stvaraoce u ovoj oblasti. Mašić je bio deo istog autorskog tima koji su obnovili Kontak 80-ih godina. U svojevrsnom Durbinu istorije Grafičkog kolektiva poentirana je 1996, kada je promovisanje recentne scene grafičkog dizajna nastavljeno, a danas razvijeno u aktuelni projekat GRIFON u kome je Mašić takođe učestvovao.

Mašićevo prisustvo u istoriji Grafikog kolektiva vidljivo je i u drugim projektima i gestovima – tekstovima, otvaranjima izložbi kada je njegov govornički dar dominirao, a negovano je i prijateljsko druženje kao i podrška i ohrabrenje u oblačnim danima.

 

 

Slobodan Mašić (1939-2016, Beograd), arhitekta, grafički dizajner, izdavač, slobodni umetnik. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Izlagao je u zemlji i svetu; retrospektivna izložba 2018, Muzej primenjene umetnosti, Beograd; nagrađivan je. Zastupljen je u: Likovnoj enciklopediji Jugoslavije, 1987. Zagreb; u ediciji Who is who, objavljenoj u Švajcarskoj, pregledu vodećih grafičkih dizajnera druge polovine XX veka u svetu; World Graphic Design Now, publikovanoj u Japanu, promoviše najveće majstore svetskog plakata u XX veku.

 

Katalog možete preuzeti ovde