Saša Petričić – Beli svet u koloru / A Wide World of Colour

12. septembar – 30. septembar 2023.

Na visoravnima severoistočne Indije raspršile su se ptice i muve zunzare. Kozarka se odupire nadolazećem monsunu. Čak se i prepoznatljiva silueta Tadž Mahala gubi u naletu nepredvidljive klime.

U Nepalu na Himalajima tri žene stoje na vrhu sveta – ispraznile su korpe sa usevima, završile svoj radni dan – dok pod njihovim nogama svet još uvek prodrhtava od nedavnog zemljotresa.

A u Svernoj Koreji, izmučena lica odsutno gledaju kroz izgrebani prozor vagona metro, očima koje pokušavaju da zaborave sva mučenja (nemilosrdnog) prokletog režima.

Svi su oni nedužni posmatrači, koji plove kroz život van njihove kontrole. Pokušavajući da ne propadnu kroz njegove pukotine.

To su ljudi koje sam sretao tokom mog dugogodišnjeg izveštavanja o haosu sveta oko njih, njihov duh utisnut u moje pamćenje..i u okvire mojih fotografija.

Kao međunarodni dopisnik za CBC (Canadion Broadcasting Corporation), išao sam do mesta dalekih, opasnih i zabranjenih za strance. Izveštavao sam o prirodnim katastrofama i konfliktima širom sveta, sreo se oči u oči sa diktatorima, izbeglicama i žrtvama tih događaja.

Ovde sam svoju kameru okrenuo na drugu stranu: prema ljudima koji su ne samo svedoci tragedije kao i ja, već je ona deo njihovog života. Iskra svetla ili mrak u njihovim očima – kazuju sve.

Ponekad lepša strana života probije kroz tamu više očaravajuća nego uznemirujuća. Paleta roze boja japanskog proleća. Crveni zmaj privezan za dečaka na plaži Balija.

Čarobno je videti ljudske duše koja beskrajno vape za nadom u svojim životima.

Saša Petričić

 

 

Katalog možete preuzeti ovde