Prvih 75 – Mala grafika

18. decembar 2023. – 20. januar 2024.

99 autora – 310 radova

Konkurs, izložba i nagrada Mali pečat predstavljaju još jedan način da se savremena grafička produkcija kreativno podstiče i profesionalno afirmiše. I ove godine, velika je koncentracija rukopisa različitih poetskih uporišta; uz bardove naše savremene scene koji održavaju tenziju ove izložbe, nove autorske pojave svakako obnavljaju njenu vitalnost.

Svojim konceptom kompaktne celine, Mala grafika potvrđuje da umetnička praksa i životni ritam mogu biti na istoj strani; pridevi maštovito, duhovito, podsticajno, pozitivno, zabavno, ne/očekivano, dotiču trenutke radosti.

Kalendarski pozicionirana u praznične dane, Mala grafika neguje stav da originalno umetničko delo uđe u svaki dom i kao prigodan poklon animira, obraduje, edukuje i odneguje novu publiku; od 50-ih godina 20. veka do danas ostvarena su različita izdanja ove kamerne izložbe potvrđujući i demokratski potencijal ovog medija benjaminske aure.

 

Još su osnivači Grafičkog kolektiva priređivali prodajne izložbe u vreme novogodišnjih praznika i tako ublažavali dominaciju stereotipnih kič verzija čestitki kuvarica i odžačara na tržištu. Tokom vremena ova kamerna izložba je postala, uz Majsku izložbu grafike, deo kulturnog identiteta, prezentujući realne domete savremene grafičke produkcije i prilika za njeno kritičko sagledavanje.
Može se govoriti i o trendu male grafičke forme i podsećanju na grafičke početke kada je grafika bila prirodno vezana za knjižni format. Kao ravnopravni tok i dominantna teza, održava se stav po kojem je „grafika umetnost minucioznog zanata, male distance, rada za stolom – delo jednog autorovog intimnog prostora, a tako se i doživljava – iz ruke, na čitačkoj udaljenosti“ – kako je zapisao Bogdan Kršić u svom Panegiriku maloj grafičkoj formi.

Umetnička praksa potvrđuje da mala grafika nastavlja da živi kao slobodan grafički list noseći u sebi sve promene kreativne osetljivosti, moć pojedinca i osobenosti određenog grafičkog prosedea. Imajući u vidu da ovaj umetnički format ne predstavlja ustupak ni jednom drugom faktoru sem što je malih dimenzija, Grafički kolektiv je i ove godine raspisao konkurs za Malu grafiku.

Nagrada Mali pečat Grafičkog kolektiva (pandan nagradi Veliki pečat) ustanovljena je 1991. potencirajući i izdvajanjem laureata profesionalnu utemljenost ove izložbe i njen oficijelni predznak. Nagradu Mali pečat 2023. dodeliće žiri: Ranka Lučić Janković, grafičarka, Slobodan Radojković, grafičar, Nenad Nenadović, istoričar umetnosti.

 

Vladimir Milanović – Bez naziva – 2023. godina

 

Žiri za dodelu nagrade Mali pečat Grafičkog kolektiva sastao se u ponedeljak, 18. decembra 2023. u 10h i radio u sledećem sastavu: Slobodan Radojković, grafičar, Ranka Lučić Janković, grafičarka i Nenad Nenadović, istoričar umetnosti. Posle pažljivog pregledanja izložbe Mala grafika ovogodišnja selekcija ocenjena je kao veoma uspešna. Žiri je jednoglasno dodelio nagradu Mali pečat za 2023. godinu Vladimiru Milanoviću za grafiku Bez naziva iz 2023. godine, digitalna štampa.

 

Obrazloženje žirija

Vladimir Milanović je autor koji se izdvaja autentičnim i inventivnim pristupom različitim grafičkim tehnikama kao i doslednim i dinamičnim promenama u okviru vlastitog poetskog diskursa. Jedan je od autora na domaćoj sceni koji je posvećen stalnom istraživanju u okviru grafičkog medija. va kolekcija grafičkih listova i nagrađeni rad iz tog ciklusa otvara prostor za nova promišljanja i istraživanja. Izraz koji je baziran na crtežu svojom plastičnošću poentira smisao crteža i njegovu digitalnu vrednost i u konceptu aktuelnog rada otvara prostor za različita čitanja. Svojom stvaralačkom pojavom na savremenoj vizuelnoj sceni Vladimir Milanović smelo relativizuje i pomera ustaljene granice medija.

Žiri pohvaljuje Mariju Sibinović čije grafike izložene na ovogodišnjoj izložbi ukazuju na potrebu umetnice da eksperimentiše i istražuje.

 

Katalog možete preuzeti ovde