Post Print

24. jun – 19. jul 2024.

Po koncepciji mladog istoričara umetnosti Mirka Kokira izložba Post Print predstavlja radove osam autorki i jednog autora najmlađe generacije sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji u svojim umetničkim praksama preispituju idejne postavke umetnosti grafike. Oni u svom radu eksperimentišu sa tehničkim, formalnim i idejnim aspektima ovog medija.

U duhu nove umetničke prakse i eksperimentisanja tipičnih u oblasti proširenih medija i stvaraoci grafike istražuju na različite načine odnose grafičkog otiska i njegovo odvajanje od zida, izlazak u prostor i korišćenje prostora kao jednog od činilaca rada; u tom kontekstu očito je pomeranje standardnog grafičkog rada ka instalaciji i/ili objektu. Prisutno je eksperimentisanje i sa matricom i shvatanje matrice kao učesnika i vizuelnoj prezentaciji rada koja je jednaka otisku. Sve ove promene u samom estetskom, idejnom i manuelnom procesu, predstavljaju neke od osnovnih problemskih tačaka u radovima učesnika izabranih za ovu prezentaciju. Promena u mišljenju i novo problematizovanje medija grafike, rezultiralo je radovima koji se mogu posmatrati u okvirima termina post print postavljajući grafiku u novim intermedijskim formama. Izložbom se daje jedno moguće kustosko sagledavanje aktuelnih tendencija umetničke grafike među najmlađom generacijom Grafičkog odeska ovog beogradskog umetničkog Fakulteta, a u okvirima sistema savremene umetničke produkcije.

Izlagači/ce: Nastasja Kofileska, Radmila Korać, Marija Kuruzović, Sonja Lundin, Danilo Paunović, Anja Petrović, Lana Katić, Katarina Rakić, Nevena Stojinov.

Izložba se organizuje u okviru obeležavanja 75. rođendana Grafičkog kolektiva i deo je ciklusa “Tradicija za budućnost”.

 

Katalog možete preuzeti ovde