Majska izložba grafike

24. maj – 12. jun 2022.

Majska izložba grafike je svakako jedna od najstarijih i najznačajnijih tekovina ove institucije, a njeni umetnički, kulturni i istorijski aspekti integrisani su u sistem likovne scene druge polovine 20. veka i recentne prakse novog milenijuma. Praćenjem geneze ove izložbe, njenog umetničkog utemeljenja i vremenskog kontinuiteta, može se zaključiti da je ona u prvim decenijama imala lidersku ulogu, da je neposredno uticala na kvalitet medija i us/postavljanje profesionalnih standarda po kojima se vrednuje umetničko delo- grafički otisak; neosporno, ovaj (lokalni) vrednosni sistem bio je kompatibilan sa važećim internacionalnim kriterijumima primenjenim na ovu disciplinu.

 

Katalog možete preuzeti ovde