Božidar Džmerković – Vlasnik sopstvene utopije

28. avgust 2023.

Četiri decenije Grafički kolektiv živi svoj crno-beli život. Krči put i traži pogodan teren za razvoj grafike.

Povremeno i privremene krčevine pogodovale su da nikne i da se razvija posleratna srpska grafika.

Gluvo doba za grafičko oblikovanje prekinuli su crno-beli zvuci listova prve generacije školovanih grafičara u Beogradu. Pojavio se, kao nahoče, Grafički kolektiv. Sa nevericom, a verovatno i kao teret, prihvatale su ga razne institucije da uz njih živi i raste. Životareći uz institucije, plašio se da i sam ne postane institucija, jer se one, uglavnom, bave likovnim manifestacijama a ne likovnim umetnicima. Manifestacije su parade na grbači umetniaka.

Namera Grafičkog kolektiva je bila i ostaje da traži nove oblike i razloge postojanja; da uspostavi direktne veze sa ljudima koji osećaju potrebu za grafičkim listom i da afirmiše ostale oblasti grafičkog oblikovanja.

Kroz Grafički kolektiv je proteklo mnogo izložbi, a prohujalo je onoliko „pravaca“ i „tendencija“, koliko je bilo autentičnih umetnika izlagača. Jedini pravci koji stalno borave u njemu su samostalni likovni napori za osobena i vredna grafička dela. Zato Grafički kolektiv nikad nije postao provincijska ostava za izlizanu visoku modu.

To je razlog što se za njega vezuju mladi stvaraoci, kojima je ozbiljno školovanje na beogradskim akademijama razvilo zavidnu duhovnu eleganciju, da se sa njom, bez kompleksa kreću kroz vetrometine savremenog stvaralaštva, da se obogate, ali ne i da izgube, niti da izmisle svoju ličnost.

I ova Majska izložba grafike, kao i prethodnih tridesetak, je najava mladih snaga, radost prvog izlaganja, prvih koraka u likovni život – u neizvesnost; izlazak na oči poznavaocima i ljubiteljima grafike, zavidljivcima i onima koji se iskreno raduju tuđim dometima, snobovima i trgovcima… i neumornim selektorima i klasifikatorima…

Sve to treba podneti! Izdržaće i opstaće samo oni koji imaju neizmernu duhovnu potrebu da rade i da nešto o sebi u vremenu koje ih je zadesilo da sadržajno potroše svoj život.

Nema nijednog grafičara u Srbiji čija izlagačka aktivnost nije počela u Grafičkom kolektivu. Malo je onih koji su samo jednom izlagali i otišli. Sve generacije su prisno vezane za Kolektiv i osećaju ga kao svoj dom.

Ovaj dom grafičara je, najzad, registrovan kao samostalna društvena organizacija. Ove, 1988. godine, grafičari beogradskog kruga preuzeli su na sebe svoju crno-belu sudbinu.

 

April 1988.

 

Katalog možete preuzeti ovde