75 godina Grafičkog kolektiva

Od svog osnivanja 1949. godine, zajedno sa galerijom, bio je i danas je, jedan od vodećih umetničkih centara u Srbiji (i ex-Jugoslaviji). Kroz istoriju ove galerije može se pratiti razvoj grafike u drugoj polovini 20. veka u nacionalnim i internacionalnim okvirima. Promovisanjem grafike, grafičkog dizajna i drugih oblika vizuelnih umetnosti, GK deluje kao medijator u kritičkoj recepciji značajnih fenomena u savremenoj umetničkoj praksi.

Profesionalni ugled GK je zasnovan na raznovrsnom programu, visokim kriterijumima, tradiciji i entuzijazmu; otvoren je za nove pojave, pravce, eksperimente.

Ko su osnivači Grafičkog Kolektiva?

Poznati i afirmisani umetnici prve generacije grafičara beogradske Akademije likovnih umetnosti: Boško Karanović, Mirjana Mihać, Dragoslav Stojanović Sip, Dragoljub Kažić i Mile Petrović.

Aktivnosti Grafičkog Kolektiva

Priređuje više od 20 izložbi godišnje domaćih i stranih umetnika (iz Engleske, Japana, Poljske, Kanade, Švedske; Dali, Chagall, Vasarely, Motherwell, Erro, Fuchs, Anderle, Brunovsky, Lawrence W, Toshio Joshizumi, Kalaj…). Prvi hepening u Beogradu, 60-tih godina, odigrao se u ovoj galeriji. Kolekcija GK ima oko 5000 grafika; publikuju se katalozi, grafičke mape, monografije.

Aktuelne i prethodne aktivnosti

Kroz istoriju ove galerije može se pratiti razvoj grafike u drugoj polovini 20. veka u nacionalnim i internacionalnim okvirima. Promovisanjem grafike, grafičkog dizajna i drugih oblika vizuelnih umetnosti, GK deluje kao medijator u kritičkoj recepciji značajnih fenomena u savremenoj umetničkoj praksi.

Post Print – stručno vođenje

06. jul 2024.
Stručno vođenje kroz izložbu "Post Print" sa Mirkom Kokirom, autorom izložbe. Izložba Post Print predstavlja radove osam autorki i jednog autora najmlađe generacije sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Post Print

24. jun - 19. jul 2024.
Po koncepciji mladog istoričara umetnosti Mirka Kokira izložba POST PRINT predstavlja radove osam autorki i jednog autora najmlađe generacije sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koji u svojim umetničkim praksama preispituju idejne postavke umetnosti grafike.

Dnevnik promena

72. Majska izložba grafike
Od 27. maja do 22. juna 2024.
Grafički kolektiv ove godine obeležava 75 godina delovanja na savremenoj umetničkoj sceni. Profesionalni identitet ove jedinstvene institucije u nacionalnoj kulturi obavezuje na uvid u vitalnost kriterujuma i krucijalne ideje stvarane tokom decenija.

Ričard Erskin

23. maj 2024.
Ričard G. Erskin, doktor je psiholoških nauka, klinički psiholog i osnivač relaciono-orijentisane, razvojno-zasnovane integrativne psihoterapije. Sertifikovani je transakcioni analitičar, licencirani psihoanalitičar, međunarodno priznat geštalt psihoterapeut i sertifikovani grupni psihoterapeut.

Vođenje kroz izložbu Uroša Toškovića

22. maj 2024.
Stručno vođenje kroz izložbu Uroša Toškovića

Promocija monografije Uroša Toškovića

11. maj 2024.
Monografija je posvećena jednom od najvećih crtača XX veka – Urošu Toškoviću prethodniku fantastičnog slikarstva i jednog od članova grupe Mediala.

Najnovije publikacije Grafičkog kolektiva

Od svog osnivanja 1949. godine, zajedno sa galerijom, bio je i danas je, jedan od vodećih umetničkih centara u Srbiji (i ex-Jugoslaviji). Kolekcija Grafičkog kolektiva ima oko 5000 grafika; publikuju se katalozi, grafičke mape, monografije.